ÎN ATENŢIA MEMBRILOR IPA REGIUNEA 1 MUREŞ

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR IPA REGIUNEA 1 MUREŞ

 Având în vedere negocierile realizate de către IPA Regiunea 1 Mureş cu S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. vă supunem atenţiei următoarea ofertă :

  • Oferirea pentru toţi membri IPA ai regiunii şi pentru membrii lor de familie, a unui discount de 15 bani/litru din preţul afişat la pompă în momentul alimentării, la achiziţionarea oricărui tip de carburant ( benzină, motorină, GPL) în toate staţiile MOL din România, prin prezentarea la casă a cardului RED emis de MOL.

  • Acest discount este valabil până la data de 31.08.2014;

  • Începând cu data de 01.09.2014, discountul care se va acorda tuturor membrilor IPA se va stabilii lunar de către MOL, în funcţie de consumul realizat la nivel naţional, putând creşte până la 18 bani/litru de carburant, în cazul depăşirii consumului de 1.500.000 litri/lună la nivel naţional;

  • Cardurile RED se vor emite de către S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. pe baza unui contract încheiat de această companie şi Regiunea Mureş 1 IPA. Costul emiterii acestui card este de 3 lei (preţul pentru alte companii fiind de 5,5 lei) aceasta fiind singura cheltuială suportată de fiecare membru IPA doritor, ulterior administrarea cardului fiind gratuită.

  • Cardul RED poate fi folosit doar de persoanele al căror nume este înscris pe card, acestea având obligaţia la solicitarea vânzătorului din staţie, să prezinte cartea de identitate; neconcordanţa dintre aceste documente duce la refuzul acordării discountului;

  • Cardul RED poate fi folosit doar pentru 2 tranzacţii pe zi:

  • Numărul de înmatriculare al autovehiculului alimentat nu are importanţă;

  • Acordarea concomitentă de puncte conform programului Multibonus al MOL România (1 punct = 1,5 bani) posesorilor de card Multibonus, puncte ce pot fo folosite pentru achiziţionarea de alte produse din staţiile MOL. Cardul Multibonus va fi eliberat la solicitarea membrului IPA gratuit. Cardurilor Multibonus aflate în prezent în posesia membrilor IPA îşi păstrează valabilitatea.

Membrii IPA şi membrii acestora de familie care acceptă oferta propusă, respectiv intrarea în posesia cardului RED se vor înscrie pe o listă la subunitatea din care fac parte achitând totodată contravaloarea cardului respectiv 3 lei / persoană.

Pentru relaţii suplimentare poate fi contactat preşedintele Regiunii, la numărul de telefon 0742. 139.229.

 

COMITETUL EXECUTIV REGIONAL

PREŞEDINTE

ALEXA ALEXANDRU  

This entry was posted in Anunturi. Bookmark the permalink.

Comments are closed.