Despre noi

Despre noi

Prietenia a fost, este şi va rămâne pentru totdeauna emblema sub care se vor desfăşura toate acţiunile şi activităţile Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor.
Eforturile de constituire şi de dezvoltare a Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor au fost încununate de succes şi datorită faptului că, în sufletul oamenilor care apără legea şi societatea, prietenia are rădăcini adânci şi solide. La aceşti oameni se va găsi întotdeauna, din belşug, spirit de echitate şi dreptate, susţinere morală, respect şi apreciere faţă de valorile umane şi ale statului de drept.
În imnul IPA se regăsesc versuri care transmit faptul că ”deasupra frontierelor există flacăra prieteniei ce ne leagă pe toţi care slujim, în prima linie, libertatea şi prietenia, pacea şi dragostea ca nevoi fundamentale ale vieţii noastre”.
Implicarea Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor în acţiuni de caritate demonstrează sensibilitatea şi generozitatea membrilor ei. Răspunzând întotdeauna la solicitările celor din jur, membrii I.P.A. oferă societăţii un model de comportament demn de urmat. De aceea, cine nu manifestă solicitudine şi iubire faţă de oameni nu-şi va găsi niciodată locul în această organizaţie. Se va simţi stingher şi va pleca de bunăvoie, pentru că în Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor rămân numai acele caractere pentru care dragostea, cinstea, onoarea şi condescendenţa faţă de semeni reprezintă valori la care nu vor renunţa, indiferent de contextul pe care realitatea îl oferă fiecăruia.
Prietenia i-a unit pe toţi şi tot prietenia este cea care i-a făcut pe membrii I.P.A. să fie mai buni şi mai mărinimoşi. Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor va rezista atâta timp cât prietenia va găsi în oameni acele resurse prin intermediul cărora iubirea, binele
si speranţa se perpetuează.
IPA este o stare de spirit, deschisă tuturor poliţistior, dincolo  de barierele discriminării de orice fel, indiferent de rang, rasă, culoare, sex, religie sau limbă.
ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A POLIŢIŞTILOR – SECŢIA ROMÂNĂ este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit şi functionează conform prevederilor legislaţiei româneşti şi ale Statutului Internaţional IPA. Are la bază libera asociere şi este formată din poliţişti şi alte cadre ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.
IPA Secţia Română a fost fondată la data de 31 august 1992 şi afiliată la International Police Association în data de 25 octombrie 1996.
Asociaţia este organizată pe principiul teritorialităţii, cu sediul oficial în municipiul Bucureşti, fiind formată din regiuni (filiale), constituite pe lângă structurile profesionale ale M.A.I.
Din octombrie 1996, când a fost consacrată ca Secţie Naţională IPA , Secţia Română  s-a  dezvoltat  permanent. Numărul membrilor IPA este în continuă creştere, la fel ca şi numărul regiunilor înfiinţate şi afiliate la Secţia Naţională IPA. La toate reuniunile internationale IPA, Secţia Română a fost remarcată pentru eforturile depuse în scopul consolidării organizatorice. În prezent, prin cei peste 64.000 de membri, se situează pe locul 2 din cele peste 70 de ţări, după Germania.
Numărul regiunilor IPA din cadrul  Secţiei Naţionale este în continuă creştere, în acord cu modernizarea şi demilitarizarea structurilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor.
În cei 20 ani de eforturi, Secţia naţională IPA a devenit unul dintre cele mai importante ONG-uri din ţară.
Asociaţia naţională publică o revistă proprie de informare şi opinii denumită „IPA JURNAL” şi una profesională: „Revista de Investigaţii Criminale”, iar la nivel regional apar diverse buletine tematice.

Pagina urmatoare…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.