Despre noi

Despre noi

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION – cea mai mare organizaţie de prietenie a poliţiştilor din întreaga lume – a fost creată la 1 ianuarie 1950. De atunci, motto-ul său „Servo peramikeco”–„Servicii prin prietenie” a câştigat în peste şase decenii de existenţă mai mulţi aderenţi decât şi-ar fi putut cineva imagina.

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A POLIŢIŞTILOR a fost înfiinţată din iniţiativa unui sergent de poliţie din Lincolnshire – Anglia, Arthur Troop, care a dorit să creeze astfel un canal pentru prietenia între poliţiştii de pretutindeni şi cooperarea internaţională.

IPA are în rândurile sale oameni de pretutindeni, neangajaţi politic, tineri, maturi sau vârstnici, bărbaţi sau femei, care, aşa cum le-a dictat conştiinţa, au optat să facă parte din această organizaţie, în calitate de membri de drept sau membri de onoare, membri simpatizanţi, membri extraordinari.

Fondatorii IPA au promovat prietenia ca factor coagulant al relaţionării între poliţiştii din toate ţările lumii.

Cu toate că, uneori, îi separă mii de kilometri, că au o cultură diferită sau că vorbesc, în marea lor majoritate, o altă limbă, membrii IPA au aderat fără echivoc la ideea de prietenie şi la eforturile britanicului Arthur Troop, fondatorul organizaţiei. Nimeni nu le-a impus să intre în Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor. Opţiunea le-a aparţinut în totalitate, după cum şi renunţarea la statutul de membru nu este condiţionată în vreun fel.

Ce-i atrage şi, mai ales, ce-i ţine într-o astfel de organizaţie?
Cu siguranţă, nu un interes material, pentru că Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor nu satisface o asemenea dorinţă. Poate că este greu de crezut, dar cei mai mulţi membri ai IPA, şi este vorba, în primul rând, de cei care au contribuit în mod substanţial la consolidarea şi extinderea organizaţiei, au o mare capacitate de comunicare şi relaţionare. Dublată de puternice sentimente de omenie, întrajutorare, toleranţă şi bună-cuviinţă, aceşti oameni au făcut din prietenie un mod de a fi. Pentru ei, prietenia generează ocazii şi prilejuri de a se cunoaşte, de a se apropia şi este principala sursă care le alimentează dorinţa de a stabili relaţii noi.
Deviza Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor “SERVO PER AMIKECO“, în traducere din limba esperanto “SERVICII PRIN PRIETENIE“, concordă întru totul scopului Asociaţiei şi este chintesenţa scopurilor pe care IPA le promovează. Prietenia a fost cea care, încă de la început, a reprezentat pentru organizaţie temelia pe care au fost construite, cu timpul, toate mecanismele de funcţionare. În afara acestui sentiment durabil, Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor n-ar fi existat. Ea este cea care a dat viaţă ideilor lui Arthur Troop şi a întreţinut permanent speranţa întăririi şi lărgirii organizaţiei.

Pagina urmatoare…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.